• Zoeken

Home

Welkom!

Het programma Welbevinden op School biedt basisscholen handvatten om op een positieve manier bij te dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. 

Welbevinden op school bestaat uit een pakket van op elkaar afgestemde hulpmiddelen voor basisscholen om actief en integraal het psychisch welbevinden op school te bevorderen. Het programma bestaat uit 4 pijlers:

·        Educatie, met een overzicht van beschikbare interventies voor in de klas;
·        Beleid, met advies voor het opstellen en invoeren van een gericht beleid;
·        Signaleren en zorg, met een overzicht van beschikbare signaleringsinstrumenten en hoe je als school samen kunt werken met de zorg;
·        Omgeving, advies over bredere samenwerking, bv met ouders of de wijk.

Deze aanpak met 4 pijlers sluit aan op de nieuwe Jeugdwet, het Passend Onderwijs en de wijkgericht aanpak en nieuwe zorgverantwoordelijkheid van gemeenten. Dit heeft ook invloed op de taken en verantwoordelijkheden van de school. Dat vraagt ook om nieuwe samenwerkingsverbanden en een andere aanpak.

“Als een kind zich niet goed voelt heeft het ook geen nut om het onderwijs te geven, want het komt niet binnen. Dus je moet aan de onderkant zorgen dat het voor dat kind goed gaat, dan is de basis gelegd voor onderwijs.”

- Else Marijke Boekbinder, Intern Begeleider ‘De Parkschool’, Delft -

Tussen welbevinden en in-de-knel-bevinden

Het verhaal van Mo laat zien dat de school een belangrijke signalerende rol heeft als kinderen thuis en op school vastlopen. Wanneer kinderen als Mo niet lekker in hun vel zitten, minder weerbaar zijn, zich terugtrekken en minder contact hebben met vriendjes en vriendinnetjes, kan de school samen met ouders en zorg het verschil maken.

Signaleren

Welke signaleringsinstrumenten zijn er, hoe gebruik je deze en hoe leg je als school de verbinding met zorg?

Lees verder

Educatie

Welke (les)programma's zijn er en hoe zet je deze programma's in op school en in de klas?

Lees verder

Beleid

Hoe bepaal je als school je visie en maak je beleid voor meerdere jaren?


Lees verder

Omgeving

Hoe betrek je de omgeving van de school bij je activiteiten, waaronder de ouders?

Lees verder

De Gezonde School

Welbevinden op school is onderdeel van De Gezonde School. De Gezonde School is een praktische werkwijze die scholen ondersteunt om structureel bij te dragen aan een goede gezondheid van leerlingen en medewerkers van de school. Scholen die werken met de aanpak kiezen één of meerdere gezondheidsthema’s om mee aan de slag te gaan. Vervolgens kunnen zij een vignet krijgen op één of meerdere thema's.

www.gezondeschool.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.