• Zoeken

Beleid

Aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling doet u niet alleen binnen een paar lessen, als school bent u daar 24/7 mee bezig. Naast een positief klimaat binnen de school en de klassen is aandacht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben van belang, evenals goede contacten en samenwerking met zorginstellingen én met ouders. Kortom een gezamenlijke aanpak gericht op de leerling, de leerkrachten, de school en zijn omgeving. Gezonde school adviseurs van GGD instellingen kunnen scholen hierbij ondersteunen.

De volgende vier componenten zijn van belang om het psychisch welbevinden van leerlingen én leerkrachten te bevorderen:

  • Een positief pedagogisch klimaat
  • Versterken van sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen en het welbevinden van leerkrachten
  • Ouders en/of verzorgers actief betrekken
  • Ondersteuning bieden aan leerlingen met extra zorgbehoefte.

Waarom is het bevorderen van welbevinden belangrijk?

Verschillende onderzoeken bevestigen dat sociaal-emotionele competenties samenhangen met schoolprestaties. Scholieren die zich meer verbonden voelen met school en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken (emotieregulatie, emotionele intelligentie, besluiten nemen, probleemoplossende vaardigheden, positief sociaal gedrag) halen betere cijfers op school. Zij zijn bovendien meer gemotiveerd om te leren. Een positief (academisch) zelfbeeld is geassocieerd met betere schoolprestaties en vice versa.

Checklist welbevinden

Wilt u het onderwerp Welbevinden op uw school een plaats geven? Dan is het is handig om de beginsituatie met betrekking tot dit onderwerp in kaart te brengen. Wat gaat er goed op uw school? Wat verdient meer aandacht? En wat heeft proioriteit? Met behulp van een checklist kunt u zicht krijgen op de situatie bij u op school. Er is een checklist voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs 

Klik hier voor de PO checklist      Klik hier voor de VO checklist

Een Gezonde School adviseur van de GGD bij u in de buurt kan u helpen en adviseren aan de hand van de checklist.

 

Wet sociale veiligheid

Sinds augustus 2015 is er de Wet Sociale Veiligheid op school. Schoolbesturen zijn met deze wet verplicht tot:

  • het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
  • het beleggen van de volgende taken bij een persoon: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten;
  • de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

Meer informatie

Theoretische onderbouwing: wat werkt?

Waarom is aandacht voor psychisch welbevinden op school belangrijk? Welke effectieve programma's zijn er? En een integrale aanpak: hoe doe je dat op een effectieve manier? In de factsheet 'Bevorderen van het psychisch welbevinden op school: wat werkt?' leest u de laatste stand van zaken uit de nationale en internationale literatuur. U kunt de factsheet hieronder downloaden. 

Download hier 

Gezonde School aanpak

De Gezonde School aanpak is een planmatige en structurele manier om de gezondheid van uw leerlingen te bevorderen, volgens de vier pijlers: beleid, educatie, omgeving en signaleren. 'Welbevinden op school' geeft scholen en gezonde school adviseurs handvatten om de vier pijlers van De Gezonde School aanpak in te vullen voor het thema psychisch welbevinden. Als uw school alle vier de pijlers op orde heeft, kunt u het themacertificaat Welbevinden van het Vignet Gezonde School aanvragen. 

Meer informatie

Gezonde School adviseurs

Een Gezonde School adviseur kan u ondersteunen en begeleiden bij het starten en begeleiden van een Gezonde School aanpak met betrekking tot het thema welbevinden. Zij adviseren u bij het opzetten van beleid, het kiezen van het meest geschikte preventieprogramma en het betrekken van ouders. Ook kunnen zij u begeleiden bij het traject voor het aanvragen van het themacertificaat Welbevinden van het Vignet Gezonde School. Hieronder vindt u de contactgegevens van een Gezonde School adviseur bij u in de buurt.

Meer informatie 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.