• Zoeken

Educatie

Hieronder vindt u een overzicht van beschikbare lesmaterialen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Er zijn veel meer programma's dan de hieronder beschreven verkrijgbaar. Wij hebben ervoor gekozen om een overzicht te geven van de lesmaterialen die minimaal theoretisch onderbouwd zijn. Deze onderbouwing houdt in dat van deze materialen effect verwacht mag worden. Volgens Nederlands onderzoek zijn Taakspel, PAD en Kanjertraining effectief.

De Lesmethoden

Taakspel

Taakspel is gericht op het bevorderen van taakgericht gedrag bij kinderen, het verminderen van regelovertredend gedrag en het bevorderen van een positief onderwijsklimaat.

Lees meer

VRIENDEN

VRIENDEN heeft als doel het voorkomen en behandelen van angststoornissen en depressies.

Lees meer

De Vreedzame School

Het doel is het vergroten van de sociale betrokkenheid van de leerlingen.

Lees meer

Kanjertraining

De Kanjertraining heeft tot doel om weerbaarheid te vergroten en sociale problemen te verminderen.


Lees meer

Rots en Water

Algemene doelstelling van Rots en Water is jongeren te begeleiden en te sturen in hun sociaal-emotionele en mentale ontwikkeling.

Lees meer

Zippy's vrienden

Het doel van Zippy's Vrienden is het verbeteren van copingvaardigheden en het aanleren van sociale en emotionele vaardigheden.

Lees meer

PAD

Het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) stimuleert de sociaal emotionele ontwikkeling.


Lees meer

Leefstijl

Doel van Leefstijl is om opbouwend sociaal gedrag en positieve betrokkenheid van kinderen te stimuleren.

Lees meer

SWPBS

Het doel van SWPBS is het bevorderen van sociaal gedrag en het verminderen van gedragsproblemen bij leerlingen.

Lees meer

Leerplankader

Het leerplankader Sport, bewegen en een gezonde leefstijl draagt bij aan het bevorderen van een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren van nul tot vierentwintig jaar door te beschrijven wat zij op school en in de kinderopvang op dit gebied moeten leren. Leerkrachten kunnen het leerplankader benutten om hun eigen leerplan te structureren en daar keuzes in te maken. Bij de uitvoering daarvan kunnen leerkrachten gebruik maken van leermiddelen en interventies die aansluiten op het leerplankader. Het thema "Welbevinden" is ondergebracht bij sociaal-emotionele ontwikkeling.

Meer informatie

Overzicht interventies

Hieronder vindt u een overzicht van deze interventies en hun mogelijke effectiviteit vindt u hier. In dit overzicht ziet u dat iedere interventie de nadruk op een ander accent heeft liggen, u kunt aan de hand van dit overzicht bepalen welke interventie het beste bij uw school past.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.