• Zoeken

Leefstijl

Doelgroep:

Het onderwijsprogramma is voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar in het regulier en speciaal onderwijs.

Inhoud:

In de lessen wordt zowel aandacht besteed aan sociale vaardigheden als gezondheidsvaardigheden. De sociale vaardigheden omvatten bijvoorbeeld luisteren naar elkaar, leren ruzies oplossen, respect hebben voor zichzelf en anderen. Gezondheidsvaardigheden omvatten bijvoorbeeld de onderwerpen 'schone tanden', 'zorgen voor mezelf', 'ik word groot' en 'gevaarlijk en niet gevaarlijk'.
Tijdens de lessen wordt veel in groepjes gewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere spelletjes, kringgesprekken, meerkeuze-opdrachten, rollenspellen en individuele opdrachten.

Training:

Om de kwaliteit van Leefstijl te bewaken is een voorwaarde voor het bestellen van het lesmateriaal dat docenten de Leefstijltraining hebben gevolgd.

Website: 

www.leefstijl.nl

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.