• Zoeken

PAD

Doelgroep:

PAD richt zich op kinderen van 4 - 12 jaar in het regulier- en speciaal basisonderwijs.

Inhoud:

Het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) wil de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleren. Het richt zich op de preventie door niet alleen aandacht te besteden aan gedrag dat wel of niet mag, maar ook aan de achterliggende normen en waarden, aan de gedachten en gevoelens van het kind zelf en van de andere betrokkenen en aan verschillende manieren om problemen op te lossen.

Training:

Een training voor schoolteams is verplicht. Schoolteams worden getraind met behulp van een uitgebreide lessenserie en tal van extra hulpmiddelen om te werken aan de sociale competentie van hun leerlingen.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.