• Zoeken

Omgeving

School en ouders kunnen op veel manieren samenwerken en ervoor zorgen dat ouders betrokken worden bij de leerprestaties van hun kinderen. Niet alleen door het organiseren van ouderavonden en inloopochtenden. Maar bijvoorbeeld ook door huisbezoeken, regelmatig telefonisch contact of het aanbieden van trainingen. Van belang hierbij is dat ouders op een positieve manier worden benaderd en dat goed naar hen wordt geluisterd.

School en ouders volgen samen de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen en bij signalen overleggen zij met elkaar, zodat op tijd en adequaat gehandeld kan worden in samenspraak met elkaar.

“Wij willen ze goed en sterk en stevig naar die middelbare school zien te krijgen. Daar moeten wij het fundament voor leggen, samen met de ouders, want wij kunnen dat echt in die 5,5 uur niet alleen.”

- Astrid Toussaint, Directeur 'Het Spectrum', Delfgauw -  

Hoe betrek je ouders?

Ouders moeten zich gehoord en verbonden voelen met de school en het idee hebben dat ze serieus worden genomen. Het uitgangspunt hierbij is dat alle ouders betrokken ouders zijn. Het organiseren van een ouderavond is een goede manier om ouders te informeren over het thema welbevinden, maar er zijn meer manieren.

  • Regelmatig mailcontact om te vertellen wat er gebeurt in de klas, wat het thema is waarmee wordt gewerkt en wat de positieve hoogtepunten waren afgelopen tijd
  • Tijdens het startgesprek vragen aan ouders wat de talenten zijn van de leerling en waar hij in wil groeien en dit bij elk volgend gesprek terug laten keren
  • Op vaste momenten in het jaar telefonisch contact met alle ouders, en daarbij alleen vertellen wat er goed gaat met de leerling
  • Huisbezoeken afleggen aan alle leerlingen, niet alleen in groep 1/2 maar ook in latere groepen
  • Het geven van trainingen aan ouders over opvoeding
  • Tijdig ouders informeren bij 'niet pluis' gevoel, beter 10 keer te veel dan 1 keer te weinig

Meer informatie

Mooi voorbeeld: Brug tussen school en thuis

Een basisschool in Nijmegen heeft veel kinderen in de klas die extra aandacht nodig hebben op het gebied van welbevinden. Samen met een lokale therapeuten praktijk maakt de school een plan. De school en praktijk gaan samen in gesprek met ouders over wat de kinderen nodig hebben. Voor de kinderen wordt op maat een aanpak gekozen: sommige kinderen worden in een groep begeleid samen met ouders. Andere kinderen krijgen individuele therapie waarbij ouders intensief worden betrokken. De leerkracht wordt begeleid in het toepassen van de principes van de therapie in de klas. Het klassenklimaat verbetert daardoor aanzienlijk, ouders voelen zich meer betrokken en de school ervaart een toegenomen rust op school niveau.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.