• Zoeken

Signaleren

Bij een veilig en prettig klasse- en schoolklimaat gedijen leerlingen goed. Sommige leerlingen zijn kwetsbaarder dan anderen. Ze hebben een extra steuntje nodig om lekker in hun vel te zitten of om goed met hun leeftijdsgenootjes en met volwassenen om te gaan. Als leerlingen lang blijven rondlopen met nare gevoelens en dit niet wordt gezien, kan dit leiden tot sociaal emotionele oftewel psychosociale problemen. Leerlingen kunnen zich buiten gesloten voelen, zich ongelukkig voelen of angstig zijn. Uiteindelijk kan dit effect hebben op hun schoolprestaties. Bij andere leerlingen uit het zich in oneigenlijk verzuim. Hoe u als leerkracht van een basisschool, intern begeleider of schoolteam op schoolniveau, klasse-niveau en op leerling-niveau vroegtijdig kan signaleren, hoe u op maat kan begeleiden wanneer het met leerlingen niet goed gaat, leest u hier. Het is goed om de volgende begrippen te onderscheiden:

  • Sociaal en emotioneel welbevinden: een positieve geestelijke gezondheid, bepaald door optimisme, zelfvertrouwen, geluk, vitaliteit, gevoel van betekenis hebben, eigenwaarde, ervaren van ondersteuning uit de omgeving en het goed weten om te gaan met de eigen emoties;
  • Psychische en psychiatrische problemen: geestelijke problemen en ziektes, waaronder stress, burn-out, angststoornis, depressie, hechtingsstoornissen, gedragsproblemen, A(D)HD en autisme.

Leerlingvolgsysteem

Als school volgt u de sociaal emotionele ontwikkeling van uw leerlingen via een leerlingvolgsysteem. Het is belangrijk dat u een volgsysteem kiest dat past bij uw school en waar de leerkrachten goed mee uit de voeten kunnen.

Toeleiden naar zorg

Zorgen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kunt u niet alleen, daar hebt u bijzondere deskundigheid bij nodig. Wanneer er zorgen zijn om de sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling, begeeft u zich op het raakvlak zorg en onderwijs. Daar heeft u partners uit de zorg bij nodig.

Sociale kaart

Zicht hebben op uw samenwerkingspartners is belangrijk. Zet samen met uw team op een rij met welke instanties en personen u contact heeft. Maar bijvoorbeeld een schema met elkaar bij welke problemen ten aanzien van welbevinden u welke professional nodig heeft.

Jeffrey vind het lastig om tot 10 te tellen. Wanneer leerlingen een grap maken die hij niet snapt schiet hij snel uit zijn slof, hij scheldt en stompt soms. Leerlingen uit zijn klas lachen hierom. Uit het sociogram blijkt dat hij niet populair is. Zijn leerkracht neemt hem apart en vraagt hoe hij zich voelt. Jeffrey vertelt dat hij het gevoel heeft dat ze altijd hem moeten hebben, en dat hij zijn medeleerlingen wil laten voelen dat hij niet met zich laat sollen. Hij kan maar op een manier reageren: door boos te worden. Door contact op te nemen met de ouders van Jeffrey komt de leerkracht erachter dat er thuis het één en ander speelt, zijn ouders liggen al lange tijd in een vechtscheiding. De leerkracht laat Jeffrey in de klas vertellen wat er thuis speelt en wat dat met hem doet, en wat hem helpt om tot 10 te tellen.

Handleiding Signaleren

Hoe kunt u als leerkracht, intern begeleider of schoolteam vroegtijdig signaleren of kinderen problemen ondervinden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling? Welke zorg of ondersteuning kunt u inzetten op schoolniveau, klasse niveau en op leerling niveau? De handleiding 'Sociaal emotionele problemen tijdig signaleren in het primair onderwijs' geeft u houvast bij deze vragen. Deze handleiding kunt u hier downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.