• Zoeken

Signaleren

Sommige leerlingen zijn kwetsbaarder dan anderen. Ze hebben een extra steuntje nodig om lekker in hun vel te zitten of om te kunnen gaan met anderen. Als leerlingen lang blijven rondlopen met nare gevoelens en dit niet wordt gezien, kan dit leiden tot psychosociale problemen. Leerlingen kunnen zich buiten gesloten voelen, zich ongelukkig voelen of angstig zijn. Uiteindelijk kan dit effect hebben op hun schoolprestaties of leiden tot oneigenlijk verzuim. Hoe u als docent, intern begeleider of schoolteam op schoolniveau, klasse-niveau en op leerling-niveau vroegtijdig kan signaleren en hoe u op maat kan begeleiden wanneer het met leerlingen niet goed gaat, leest u hier.

Het is goed om de volgende begrippen te onderscheiden:

  • Mentaal welbevinden: een positieve geestelijke gezondheid, bepaald door optimisme, zelfvertrouwen, geluk, vitaliteit, gevoel van betekenis hebben, eigenwaarde, ervaren van ondersteuning uit de omgeving en het goed weten om te gaan met de eigen emoties;
  • Psychische en psychiatrische problemen: geestelijke problemen en ziektes, waaronder stress, burn-out, angststoornis, depressie, hechtingsstoornissen, gedragsproblemen, A(D)HD en autisme.

De sociaal emotionele ontwikkeling

Om vroegtijdig te kunnen signaleren is het noodzakelijk om de sociaal emotionele ontwikkeling van uw leerlingen te volgen. De sociaal emotionele ontwikkeling is een dynamische proces waarmee kinderen en jongeren de fundamentele levensvaardigheden verwerven die hen helpen bij het ontwikkelen van een persoonlijke identiteit, het opbouwen van relaties met anderen en het hanteren van verwachtingen van hun omgeving. Het leerplankader sport, bewegen en gezonde leefstijl heeft een overzicht ontwikkeld waarin staat wat er binnen een bepaalde leeftijdscategorie van een leerling op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling verwacht mag worden. Het is hierbij belangrijk voor ogen te houden dat de beschrijving uitgaat van gemiddelden. Iedere leerling is uniek, dus niet elke leerling hoeft er op dat specifieke moment aan te voldoen.

Meer informatie

Leerlingvolgsysteem

Als school volgt u de sociaal emotionele ontwikkeling van uw leerlingen via een leerlingvolgsysteem. Het is belangrijk dat u een volgsysteem kiest dat past bij uw school en waar de docenten goed mee uit de voeten kunnen.
 

Lees verder

Toeleiden naar zorg

Zorgen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kunt u niet alleen, daar hebt u bijzondere deskundigheid bij nodig. Wanneer er zorgen zijn om de sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling, begeeft u zich op het raakvlak zorg en onderwijs. Daar heeft u partners uit de zorg bij nodig.

Lees verder

Sociale kaart

Zicht hebben op uw samenwerkingspartners is belangrijk. Zet samen met uw team op een rij met welke instanties en personen u contact heeft. Maar bijvoorbeeld een schema met elkaar bij welke problemen ten aanzien van welbevinden u welke professional nodig heeft.

Lees verder

 

Tussen welbevinden en in-de-knel-bevinden

Het verhaal van Mo laat zien dat de school een belangrijke signalerende rol heeft als kinderen thuis en op school vastlopen. Wanneer leerlingen als Mo niet lekker in hun vel zitten, minder weerbaar zijn, zich terugtrekken en minder contact hebben met vrienden, kan de school samen met ouders en zorg het verschil maken.

Handleiding Signaleren

Hoe kunt u als docent, intern begeleider of schoolteam vroegtijdig signaleren of leerlingen problemen ondervinden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling? Welke zorg of ondersteuning kunt u inzetten op schoolniveau, klasse niveau en op leerling niveau? De handleiding 'Sociaal emotionele problemen tijdig signaleren in het primair onderwijs' geeft u houvast bij deze vragen. Deze handleiding kunt u hieronder downloaden.

Download hier

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.