• Zoeken

Sociale kaart

Zicht hebben op uw samenwerkingspartners is belangrijk. Zet samen met uw team op een rij met welke instanties en personen u contact heeft. Hieronder volgt een beschrijving van mogelijk belangrijke partners en hun rol of aanbod.

Sociale wijkteam

Thuis speelt door op school. Ook de wijk waarin een leerling opgroeit heeft invloed. Wanneer een leerling thuis of in de wijk veel meemaakt, dan speelt dat door in emoties en wordt dit soms zichtbaar in gedrag. Partners met wie u samen leerlingen thuis kan opzoeken of die in de thuissituatie of op wijkniveau iets kunnen betekenen zijn voor u belangrijk. Met de transitie van de jeugdzorg is de nadruk komen te liggen op outreachende zorg. Veelal zijn professionals georganiseerd in teams of centra. Vanuit deze teams kan jeugdhulp worden ingezet.

School en wijk verbonden       Samenwerken in de wijk

Jeugd GGZ

Veel organisaties van de Jeugd GGZ organiseren preventieve activiteiten. Voor meer informatie hierover kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met de (Jeugd) GGZ instelling bij u in de buurt.

Jeugd GGZ    Onderwijs en jeugdhulp

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheid van de GGD levert preventief een bijdrage aan de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ze kan vroeg aan de bel trekken en met ouders en school opvallendheden aankaarten. JGZ doet op vaste momenten onderzoek naar de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen en geeft ook voorlichting tijdens dat onderzoek. In de leeftijdsperiode tussen vier en twaalf jaar biedt de JGZ drie contactmomenten aan.  

Monitoring en signalering zijn twee van de kerntaken van de JGZ wettelijk verankerd in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV). Het vroeg signaleren van sociaal emotionele problemen is hier een onderdeel van; hierbij wordt gebruikgemaakt van signaleringsinstrumenten die soms eerder zichtbaar maken wat speelt bij een leerling dan de volgsystemen die school hanteert.

JGZ spring in op vragen en zorgen van ouders en school. Ze heeft veel kennis van het oplossen van problemen in samenwerking met ouders en met andere zorgpartners. Ze kan ingezet worden als poort naar de zorg, waar school er niet goed uitkomt. Bijvoorbeeld een cursus op maat voor leerlingen met aanleg voor depressie of bij ernstige problemen zoals een vermoeden van kindermishandeling. JGZ kan ook een gezin uitnodigen voor gesprek of een huisbezoek afleggen. JGZ werkt samen met de afdeling gezondheidsbevordering van de GGD.

Meer informatie over de rol van JGZ op school, bijvoorbeeld over JGZ Richtlijn Pesten, JGZ Richtlijn Autisme Spectrum Stoornissen:
www.ncj.nl

Gezonde school adviseurs GGD

De afdeling gezondheidsbevordering van de GGD kan u adviseren over een veilig pedagogisch klimaat. Ze kunnen met u meedenken over activiteiten op school waarmee u een grote groep leerlingen of ouders kunt bereiken. Ze denken mee over activiteiten die specifiek passen bij uw school. Ze werkt samen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD.

Vind de GGD bij u in de buurt via:
www.ggdghor.nl

Zie ook info over de Gezonde School via:
www.gezondeschool.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.