• Zoeken

Toeleiden naar zorg

Wanneer er zorgen zijn om de sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling, begeeft u zich op het raakvlak zorg en onderwijs. Daar heeft u partners uit de zorg bij nodig. Bovendien is voor leerlingen en gezinnen belangrijk dat er een vloeiende lijn is in de zorg die hun wordt aangeboden en dat school en zorg zelfde doelen nastreven. Zorgpartners kijken met een gezondheidsbril naar een leerling. Ze hebben kennis van sociaal emotionele ontwikkeling en werken samen met de gezinnen. Ze zijn uw vaste partners dus leert u ze kennen en weet u ze te vinden wanneer u ze nodig heeft.

Werken in multidisciplinaire teams

Scholen werken met reguliere multidisciplinaire overleggen intern samen of op reguliere basis met zorgverleners: de zogenaamde zorgadviesteams (ZAT).  In deze teams kan de school samen met zorgprofessionals afstemmen over de zorgbehoeften van individuele leerlingen in aansluiting op het onderwijs. Het voordeel van deze teams is dat je als school een vaste samenwerking opbouwt met zorgverleners waardoor de drempel om te overleggen laag wordt. Maar ook dat je kan evalueren hoe het gesteld is met de samenwerking zorg en onderwijs. Sinds de invoering van het passendonderwijs zijn er bovenschoolse verbanden georganiseerd voor een betere lokale samenwerking tussen scholen en verbinding met het speciaal onderwijs. Ga eens na of de zorgstructuur zoals die er nu uitziet bij u op school, ook daadwerkelijk eraan bijdraagt dat leerlingen eerder betere hulp krijgen. Vind er bijvoorbeeld systematisch kennisuitwisseling plaats, profiteert u van de aanwezige kennis uit het speciaal onderwijs en wordt zorg snel ingeregeld naar behoeftes en op maat?

Meer informatie

Mooi voorbeeld: brug tussen onderwijs en zorg

Hart en Ziel is een methode van de GGD Amsterdam die de sociaal– emotionele ontwikkeling van kinderen volgt en begeleiding en hulp biedt. De ontwikkeling van kinderen, de klas en de school worden gevolgd. Wat gaat goed bij kinderen, waar hebben ze moeite mee? Via de module “aanpak in de klas” krijgen leerkrachten handvatten. Hoe ga je om met verschillen tussen leerlingen? Hoe kan een hyperactieve leerling toch aan het leren worden gezet? Ook worden er tips gegeven hoe problemen met ouders te bespreken. Als de begeleiding op maat onvoldoende blijkt wordt een menukaart aangeboden met gratis extra hulp in de omgeving van de school, o.a. aangeboden via de jeugd ggz.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.