• Zoeken

Toolkit

Handleiding Signaleren

Hoe kunt u als leerkracht, intern begeleider of schoolteam vroegtijdig signaleren of kinderen problemen ondervinden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling? Welke zorg of ondersteuning kunt u inzetten op schoolniveau, klasse niveau en op leerling niveau? De handleiding 'Sociaal emotionele problemen tijdig signaleren in het primair onderwijs' geeft u houvast bij deze vragen. Deze handleiding kunt u hieronder downloaden.

Download hier

Theoretische onderbouwing: wat werkt?

Waarom is aandacht voor psychisch welbevinden op school belangrijk? Welke effectieve programma's zijn er? En een integrale aanpak: hoe doe je dat op een effectieve manier? In de factsheet 'Bevorderen van het psychisch welbevinden op school: wat werkt?' leest u de laatste stand van zaken uit de nationale en internationale literatuur. U kunt de factsheet hieronder downloaden.

Download hier 

Factsheet Welbevinden op school

Deze factsheet bevat informatie voor scholen omtrent het thema welbevinden. Welbevinden, wat is dat? Welbevinden op school, waarom is het nodig? Hoe doe je dat? Belangrijk is dat de aanpak aansluit bij het "karakter" en het huidige pedagogische klimaat van de school. Dat de aanpak kan verschillen tussen scholen wordt geillustreerd door middel van twee voorbeelden: welbevinden op de parkschool in Delft en op het Spectrum in Delfgauw. 

Download hier

Checklist Welbevinden op School – Stand van Zaken

Wilt u meer aandacht voor het thema Welbevinden binnen uw school? Dan is het is goed om de beginsituatie met betrekking tot dit onderwerp in kaart te brengen. Wat gaat er goed op uw school? Wat verdient meer aandacht? En wat heeft prioriteit? Met behulp van deze checklist kunt u zicht krijgen op de situatie bij u op school. De checklist kunt u hieronder downloaden. Er is een checklist voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs 

Klik hier voor de PO checklist     Klik hier voor de VO checklist

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.